Back to top

Produkty Howyar

Společnost Howyar Technologies Inc.

Společnost Howyar Technologies Inc. byla založena v roce 2002 a zabývá se vývojem software pro systémové nástroje, zaměřuje se na systémovou ochranu a centralizovanou správu velkého množství počítačů, na zvyšení efektivity přenosu multimediálních sítí a vyvíjí systémy síťových aplikací.

Ode dne založení společnosti pracujeme na výzkumu a vývoji nových technologií. Společnost Howyar analyzuje zpětnou vazbu od distributorů a koncových uživatelů, díky neustálým inovacím a zlepšování všechny naše softwarové produkty splňují různé potřeby koncových uživatelů.

Kromě vydávání standardních produktů jsme schopni rychle reagovat na různé druhy dotazů nebo požadavků vznesených zákazníky. Naši výhodou je schopnost yyhovět požadavkům na adaptaci. K tomu patří i přidávání/odstraňování softwarových funkcí, úpravy výkonných procesů a technika rozšířeného developmentu.

Při pohledu do budoucnosti se stále držíme stejného ducha poskytování služeb, ceníme si zpětné vazby koncových uživatelů a názorů partnerů. Kombinací vyspělé technologie a uživatelsky přívětivých zkušeností nabízíme vysoce kvalitní softwarové produkty a služby a snažíme se poskytovat lepší a interaktivní výukové prostředí pro obor vzdělávání.

Domovská stránka Howyar Technologies Inc.

Představení společnosti - video.

Produkty Howyar

SysReturn

  • SysReturn je řešení pro okamžitou obnovu a centralizovanou správu s funkcemi údržby počítače.
  • Více viz SysReturn.

ViewAce

  • Multimediální síťový výukový systém.
  • Více viz ViewAce.

BiVoke

  • Interaktivní systém pro výuku jazyků
  • Více viz BiVoke.

SysCombos

  • Centralizovaná údržba a multimediální výukové řešení.
  • Více viz SysCombos.
Článek: