Back to top

Jak omezit přístup na internet?

Jak omezit přístup na internet a provázet studenty online prostředím?

Rozhodněte, které webové stránky budou k dispozici a které už ne, pro kteréhokoliv studenta

Blokujte webové stránky ve chvíli, kdy se stanou zdrojem vyrušování ... Umožněte omezený přístup na internet v průběhu testů ... Vyberte, u kterých internetových zdrojů chcete aby je studenti používali.

Internet je plný podnětů pro třídu. Také je však plný rušivých zdrojů - což pro vás může být dilema: jak omezit přístup na internet, přitom však jim poskytnout mocné online nástroje a zdroje internetu, které pro výuku potřebují?

S Vision bude vaše odpověď znít: webové filtry.

Nástroj Webové filtry vám umožní vytvářet Seznam zdrojů, obsahující všechny webové stránky, které studenti používat mají, zatímco zbytek internetu bude mimo dosah. Tak například vám to umožní dát třídě k dispozici konkrétní YouTube video, aniž by měli přístup k YouTube jako celku. Užívejte webové filtry a omezte tak hledání na webu, zužte pozornost studentů, předejděte rušení a dokonce umožněte hledání na internetu v průběhu testů.

Vision Pro: maximální řízení webu

Vision Pro jde dál - tím, že vám umožní vytvářet nejenom Seznamy zdrojů, ale též Seznamy blokovaných stránek.

Seznamy blokovaných umožní, aby studenti používali internet volně, pouze s několika výjimkami. Pouze vy rozhodnete, které stránky jsou nevhodné nebo rušící a vyjmete je, při současném ponechání otevřeného přístupu studentů obecně ke všem kreativním internetovým zdrojům. Potřebujete udržet vaše studenty od Facebooku a přitom jim ponechat možnost hledání na internetu? Vytvořte Seznam blokovaných, přidejte do něj URL Facebooku a nechte je pracovat bez vyrušování.

Jde o finančně náročnější řešení toho, jak omezit přístup na internet ve vaší učebně a směrovat vaše studenty používající internet.

Stáhněte si instalaci a vyzkoušejte Vision Pro.

Ve stručnosti

Webové filtry vám umožní stanovit, které stránky budou povoleny, zatímco zbytek internetu bude blokován.

Díky vylepšenému řízení webu ve Vision Pro máte též možnost povolit přístup na cený internet přičemž určité stránky dle potřeby blokujete.

 

 

 

 

 

 

 

K čemu vám tato funkce bude?

  • Vypínejte nebo zapínejte přístup na internet jednotlivému studentovi, skupině nebo celé třídě
  • Snadno vytvářejte seznamy zdrojů, přímo v rámci prohlížeče
  • Ihned modifikujte vaše seznamy, kdykoli je to potřeba
  • Povolené stránky zobrazte v prohlížečích studentů automaticky, ihned poté, co aktualizujete jejich seznam

Vision Pro vám umožní víc

  • Vytvářejte seznamy blokovaných stránek stejně jako seznamy zdrojů
  • Kdykoli vyjměte rušivé stránky, dokonce i při výuce
  • Umožněte volné využití internetu, vytipujte potřebné výjimky
  • Mixujte a přidávejte seznamy blokovaných a seznamy zdrojů. Plně uzpůsobitelné řešení toho, jak omezit přistup na internet v učebně a spravovat online práci vašich studentů.
  • Zajistěte odpovídající využití školních počítačů

Zpět na přehled vlastností Vision Pro


Kam dál?

Článek: