Back to top

Výpadek komunikace Učitel - Student

Problém: čas od času vypadávají počítače z řídicí konzole Vision.

Tj. u některých počítačů je šedý obdélník místo aktivního náhledu, přestože je zapnutý a Vision klient je na něm nainstalovaný.

Řešení: ve většině případu to bývá nesprávným nastavením DNS serveru na AD. Tzn. že na DNS serveru je několik záznamů pro jeden počítač a Vision pak tento počítač nezobrazí. Zkontrolujte si proto nastavení DNS a DHCP serveru v doméně zda se vám aktualizují záznamy v DNS serveru a že nemáte duplicitní záznamy. Např. název pc PCU01 odpovídá adresa 10.0.0.111 nebo 10.0.0.115.

Support Vision