Back to top

Jak nakonfigurovat počítače pro vzdálenou instalaci klientů Vision?

Platí pro: Vision, verze 6.7.x, 6.8.x

Většina uživatelů je schopna provést vzdálenou instalaci beze změny konfigurace počítačů. Pokud se instalace na všech studentských počítačích nedokončí úspěšně, zkuste některé z následujících změn.

1) Studentské počítače musí být zapnuty a nesmí být v režimu spánku.

2) Přihlašovací oprávnění, užitá k k přihlášení na učitelském počítači, musí disponovat administrátorským oprávněním na učitelském i studentském počítači. Pokud používáte Windows Vista, musíte mít doménová administrátorská oprávnění.

The remote installation tool uses the teacher PC login account to install Vision on the student computers. That account must have administrative authority on the teacher PC and the student PCs. The remote installation will fail on student computers if they don't have the same administrative account that was used to login to the teacher computer. If you can't add an account to the teacher PC that is the same as an administrative account on the student PC, follow the instructions below to install Vision manually on the student PCs.

3) Přihlášení na učitelský počítač musí být s heslem.

Windows prevents remote software installation if the password on the administrative account is blank. This is common in Novell login environments. If you can't add a password to the administrative account, use the Vision install tool, follow the instructions below to install Vision manually on the student PCs.

4) Sdílení tiskáren a souborů Musí být nainstalováno a vybráno ve Vlastnostech sítě.

 • On the client computer select Start and open the Control Panel.
 • Select Network Connections and open Local Area Connection.
 • On the General tab, select Properties.
 • Ensure File and Printer Sharing is checked.
 • Click OK.

5) Pokud je Windows firewall zapnut, musí být zvoleny výjimky pro sdílení tiskáren a souborů.

 • On the client computer select Start and open the Control Panel.
 • Open the Windows Firewall.
 • Click on the Exceptions tab.
 • Make sure that File and Print Sharing is checked.

6) Simple File and Print Sharing (jednoduché sdílení souborů a tiskáren) musí být vypnuto.

 • Open up My Computer.
 • Open the Tools menu and select Folder Options.
 • Click the View tab, in the Advanced Settings list, uncheck the "Use simple file sharing (Recommended)" check box.
 • Click OK.

7) Remote Procedure Call service musí být spuštěno.

 • On the student computer select Start and open the Control Panel.
 • Select Administrative Tools.
 • Open Services.
 • Make sure that the Remote Procedure Call (RPC) service is started.

8) Jména počítačů v síti musí být známa. Toto je systémový požadavek pro Windows, k fungování bez ohledu na instalační metodu. Užijte příkaz Ping pro kontrolu nastavení rozeznávání jmen v síti.

 • On the teacher computer select Start, Run...
 • Type cmd in the dialog box to open a command window
 • Type Ping <name> where name is the name of the student computer.
 • If the Ping fails or times out, contact your network administrator to correct the problem.

rozdíl je ve verzi

Zatímco verze 6,9 mi výše uvedeným způsobem ani zaboha nešla vzdáleně instalit, po přechodu na verzi 7,2 jsem neměl problém a to aniž bych jakkoliv měnil výchozí nastavení win7. Tu 6,9 jsem pak udělal na stanicích poloručně - tj. instalaci si spustil logon skriptem a pak párkrát klikal...