Back to top

Jak spustit aplikaci v kiosk módu

V Kiosk módu bude na studentských počítačích v učebnách s nainstalovaným Vision možné spustit pouze ty aplikace, které vybral učitel. Takto lze velmi účinně a efektivně nasměrovat aktivitu studentů tam, kam chce vyučující. Mimo jiné je tato funkce vhodná pro samostatnou práci studentů a písemky.

Fórum: 

Aktualizace referencí

Aktuálně jsme provedli, ve spolupráci s uživateli Netop produktů, rozsáhlou aktualizaci referencí. Pokud vás zajímá, které školy a organizace ve vašem regionu jsou uživateli námi dodávaných aplikací, otevřete si přehled referencí pro Českou a Slovenskou republiku zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru MasterEye - škola, digitální učebna, administrace IT, e-learning RSS